Λιανική Τιμή: $189,00
Τιμή Μέλους: $149.00
(Όφελος: $40,00)
Διαθέσιμο. Αποστολή σε 1-3 εργάσιμες ημέρες.

Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Περιγραφή

Εκτός από τον όγκο της δικής μας συγγραφικής εργασίας, πολλά χρειάστηκε ακόμη να γίνουν με τη βοήθεια πολλών, αφού το Λεξικό ως καταγραφή ενός ζωντανού, δυναμικού και εξελισσόμενου οργανισμού, ως καταγραφή της γλώσσας των Ελλήνων, οφείλει να παρακολουθεί και να καταγράφει αδιαλείπτως τη δυναμική έκφραση του προφορικού και γραπτού λόγου των ομιλητών της ελληνικής γλώσσας. Και αυτό είναι έργο τιτάνειο, αλλά ευτυχώς, όχι σισύφειο. Μπορούμε, μετά λόγου γνώσεως, να διαβεβαιώσουμε ότι η σύγχρονη γραπτή και προφορική έκφραση των Ελλήνων έχει αποτυπωθεί στην πραγματική της έκταση και, επιστημονικώς, με τον καλύτερο δυνατό και υπεύθυνο τρόπο μέσα από τις σελίδες του λεξικού που κρατεί ο αναγνώστης στα χέρια του (...) (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

  • Νέα, έγχρωμη έκδοση, με ανασελιδοποίηση και τυπογραφική ανανέωση που εξασφαλίζει άνετο και ξεκούραστο διάβασμα τού λεξικού που καθιερώθηκε ως «το λεξικό που διαβάζεται»
  • Έγχρωμο ένθετο Παράρτημα με εποπτικούς Πίνακες που συγκεντρώνουν χρήσιμο γλωσσικό υλικό (π.χ. Λέξεις τής Ελληνικής από ξένες γλώσσες, Αντιδάνεια, Ελληνικές διάλεκτοι, Ομόηχα, Παρώνυμα κ.ά.), καθώς και με ενότητες που παρέχουν χρήσιμες οδηγίες για τον γραπτό λόγο (π.χ. τελικό –ν, κανόνες μονοτονικού – πολυτονικού, λέξεις με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα κ.ά.)
  • Με προσθήκες νέων λέξεων και σημασιών από την επικαιρότητα (αναδιάρθρωση τού χρέους, κούρεμα, μαξιλάρι, τροϊκανοί, υπερπτήσεις, κοινωνικός αυτοματισμός κ.ά.) και σημαντική ανανέωση των ετυμολογικών πληροφοριών και σημαντικών τμημάτων τού λεξικού (όπως τού επιγραφόμενου «Τα λεξικά τής Νέας Ελληνικής»), επιβεβαιώνοντας ότι είναι όντως «Το λεξικό που ενημερώνεται διαρκώς»! 

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δ' και Γ' ΕΚΔΟΣΗΣ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β' ΕΚΔΟΣΗΣ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ
1. Οι λέξεις του λεξικού (τα «λήμματα»)
2. Δομή του λήμματος
3. Γραμματικές πληροφορίες
4. Οι σημασίες των λημμάτων
5. Συνώνυμα-αντώνυμα (αντίθετα)
6. Ετυμολογία
7. Σχόλια
8. Ορθογραφία
9. Το Παράρτημα
ΛΕΞΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
1. «Το πρώτον βιβλίον εκάστου έθνους»
2. Τα πρώτα λεξικά
3. Λεξικά του 17ου αι.
4. Οι πρώτες γραμματικές
5. Λεξικά του 18ου αι.
6. Λεξικά του 19ου αι
7. Η χρυσή εποχή της Νεοελληνικής Λεξικογραφίας
8. Νεότερα ερμηνευτικά λεξικά
9. Το Λεξικό του Βοσταντζόγλου 
10. Λεξικά Συνωνύμων
11. Λεξικά Επιθέτων
12. Ετυμολογικά Λεξικά
13. Ορθογραφικά Λεξικά
14. Αντίστροφα Λεξικά
15. Επιλεγόμενα
ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΛΗΜΜΑΤΩΝ
ΛΕΞΙΚΟ: Α-Λ
ΕΝΘΕΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Περίοδοι Ελληνικής Γλώσσας
Αρχαίες Ελληνικές Διάλεκτοι
Νεοελληνικές Διάλεκτοι
Ινδοευρωπαϊκές Γλώσσες
Ενδεικτικός Πίνακας των μορφών αντιπροσώπευσης των ινδοευρωπαϊκών φθόγγων στην Ελληνική
Αντιδάνεια
Ορθογραφία Αντιδανείων
Ελληνογενείς ξένοι όροι
Ορθογραφία ελληνογενών ξένων όρων
Ξένες λέξεις της Νέας Ελληνικής
Παλαιότερες ξένες λέξεις (Επιλεκτικός πίνακας παλαιότερων ξένων λέξεων που εξελληνίστηκαν ή υποχώρησαν ή η χρήση τους δεν είναι ευρύτερα γνωστή)
Λέξεις με προβλήματα ορθογραφίας
Ορθογραφία ξένων τοπωνυμίων και ανθρωπωνυμίων
Ορθογραφία παραγώγων από ξένα κύρια ονόματα
Ομόηχα
Παρώνυμα
Ρήματα που ακολουθούν διαφορετικό «παράδειγμα» σχηματισμού (Ανώμαλα Ρήματα)
Προσωπικές Αντωνυμίες
Προθέσεις
Κανόνες Τονισμού
Κανόνες συλλαβισμού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Το Τελικό -ν
Διαλυτικά
Μία ή δύο λέξεις;
Λέξεις που γράφονται με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα
Το Ενωτικό
Αριθμοί-Αριθμητικά 
Οι Βαθμοί στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας
Δικαστήρια
Οι κυριότερες λατινικές και ξενόγλωσσες φράσεις και λέξεις
Ξενόγλωσσοι όροι πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας
Νομίσματα των χωρών του κόσμου
Περιοδικός Πίνακας Στοιχείων
ΛΕΞΙΚΟ: Μ-Ω

Χαρακτηριστικά
Κατηγορία: Λεξικά
Κωδικός: 11745
ISBN: 9789608975156
Βιβλιοδεσία: Σκληρό Εξώφυλλο
Σελίδες: 2210
Εκδότης: Κέντρο Λεξικολογίας
Ημερομηνία Έκδοσης: 2012
Εκδόθηκε στην: Ελλάδα
Γλώσσα: Ελληνικά