Πίνδαρος (Pindar)

9780199553907

The Complete Odes

Πίνδαρος (Pindar)

Περισσότερες Πληροφορίες

Λιανική Τιμή: $15,95.
Τιμή Μέλους: $11.95
(Όφελος: $4,00)
9789603525905

Λυρικοί Ποιητές, Πίνδαρος 2: Νεμεονικοί - Ισθμιονικοί, 3ος Τόμος

Πίνδαρος (Pindar)

Περισσότερες Πληροφορίες

Λιανική Τιμή: $47,95.
Τιμή Μέλους: $29.95
(Όφελος: $18,00)
9789603525912

Λυρικοί Ποιητές, Πίνδαρος 3: Αποσπάσματα, 4ος Τόμος

Πίνδαρος (Pindar)

Περισσότερες Πληροφορίες

Λιανική Τιμή: $33,95.
Τιμή Μέλους: $29.95
(Όφελος: $4,00)