Λιανική Τιμή: $39,99
Τιμή Μέλους: $35.95
(Όφελος: $4,04)
Διαθέσιμο. Αποστολή σε 1-3 εργάσιμες ημέρες.

Μπάμπι DVD (Bambi DVD)

Περιγραφή

A Universal DVD player is required (Έιναι απαραίτιτη η χρήση Διεθνούς DVD Μηχανήματος)

Selection of Languages (Επιλογή Γλωσσών):

Transliteration  (Μεταγλωτισμός)  Dolby Digital 5.1 English (Αγγλικά), Greek (Ελληνικά), Hebrew (Εβραϊκά), Bulgarian (Βούλγαρος)

Subtitles: Greek (Ελληνικά), English (Αγγλικά), Hebrew (Εβραϊκά), Bulgarian (Βούλγαρος)

Bambi is a young deer hailed as the 'Prince of the Forest' at his birth. As Bambi grows, he makes friends with the other animals of the forest, in particular a rabbit named Thumper and a skunk named Flower. He learns the skills needed to survive, and he even finds love. One day, however, the human hunters come, and Bambi must learn to be as brave as his father if he is to lead the other deer to safety.

Ο Μπάμπι είναι ένα νεαρό ελάφι που χαιρετίστηκε ως ο Πρίγκιπας του Δάσους κατά τη γέννησή του. Καθώς μεγαλώνει ο Μπάμπι, κάνει φίλους με τα άλλα ζώα του δάσους, συγκεκριμένα ένα κουνέλι που ονομάζεται Thumper και ένα μεφίτινο που ονομάζεται Flower. Μαθαίνει τις δεξιότητες που απαιτούνται για να επιβιώσει και βρίσκει ακόμη και αγάπη. Μια μέρα, ωστόσο, έρχονται οι ανθρώπινοι κυνηγοί, και ο Μπάμπι πρέπει να μάθει να είναι τόσο γενναίος όσο ο πατέρας του, αν θέλει να οδηγήσει τα άλλα ελάφια στην ασφάλεια.

 

Χαρακτηριστικά
Κατηγορία: Παιδικά Βίντεο
Κωδικός: 12867
Εκδότης: Walt Disney Inc